TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NGỒI THIỀN

Thiền là một kỹ năng sống. Không phải để bạn trốn tránh thực tại, tạo cảm giác bình an giả tạm·, mà Thiền Khí Tâm chính là công cụ giúp bạn vững vàng, tăng sức mạnh tâm trí, tôi luyện ý chí để bạn đối mặt với nghịch cảnh, biết cách xoay chuyển tình thế, tìm thấy cơ hội từ chính khó khăn của mình.

Phải nhớ rằng, CHỈ BẠN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT MỚI CÓ THỂ MANG LẠI BÌNH YÊN CHO BẢN THÂN.

Bài viết liên quan

HÀNH TRÌNH TÂM LINH THÁNG 8/ 2022

Chương trình định kỳ trong chuỗi thực hành thiền tập 3 năm cùng Master Sridevi...

Chương trình thực hành “3 KỸ THUẬT THỞ TRONG THIỀN”

Vào lúc: 9h30 – 21h00 | Ngày 15.11.2021, cùng cô Thu Xinh và Khách mời...

Leave a Reply