CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐƠN

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Gói tập 1-1 (Yoga / Chỉnh dáng / KHLX/ Thiền)

Gói 18h

Tặng 1h tập

Tặng 2h tập + Giảm 50% phí đo-tư vấn lần tiếp theo, trị giá 1.100.000  VNĐ

Gói 36h

Tặng 3h tập + 1 lần đo-tư vấn trị giá 2.200.000 VNĐ/1 lần

Gói 72h

Tặng 4h tập + 2 lần đo-tư vấn trị giá 2.200.000 VNĐ/1 lần

Gói 144h

Gói gỡ chèn - xử lý cơn đau

Tặng 1h gỡ chèn khi đăng ký gói 8h

Gói coach

Tặng 1h bài test Febi khi Khách Hàng đăng ký coach từ 5h trở lên
Tặng 1h coach khi Khách Hàng đăng ký gói coach 8h