CÁC GÓI TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ THEO LỘ TRÌNH

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Các Gói Trải Nghiệm Dịch Vụ Khí Tâm Theo Lộ Trình (*) được thiết kế để nhằm điều kiện cho khách hàng trải nghiệm và hình dung đầy đủ về các dịch vụ và lộ trình trị liệu toàn diện chuẩn Khí Tâm, từ đó Khách hàng có thể quyết định những gói tập phù hợp trong tương lai.
(*) Lưu ý: Chỉ áp dụng với khách hàng mới, chưa từng sử dụng các dịch vụ của Khí Tâm

Gói trải nghiệm 1: Dành cho khách hàng gặp các vấn đề về đau Vai, cố, gáy

Giá trị

2,200,000

1,760,000

660,000

4,620,000

3,696,000

2,772,000

Giá ưu đãi trong tháng 10: 20% cho Gói trải nghiệm

Giá niêm yết

1 buổi Tập luyện

2 buổi Gỡ chèn

Đo-Tư vấn

Gói trải nghiệm (1) - Đau vai, cổ, gáy

Giá ưu đãi đặc biệt: 40% nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (Áp dụng từ ngày 20/10)

Gói trải nghiệm số 2: Dành cho khách hàng gặp vấn đề về đau đáy thắt lưng, lún đáy cột sống.

Giá trị

2,200,000

2,640,000

1,320,000

6,160,000

4,928,000

3,696,000

Giá ưu đãi trong tháng 10: 20% cho Gói trải nghiệm

Giá niêm yết

2 buổi tập

3 buổi gỡ chèn

Đo-Tư vấn

Gói trải nghiệm (2) - Đau đáy thắt lưng

Giá ưu đãi đặc biệt: 40% nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (Áp dụng từ ngày 20/10)

Gói trải nghiệm số 3: Dành cho khách hàng gặp vấn đề về dáng, đau nhức xương khớp, các vấn đề về sức khỏe liên quan đến dáng

Giá ưu đãi trong tháng 10: 20% cho Gói trải nghiệm

Giá niêm yết

1 buổi huấn luyện điều chỉnh dáng

1 buổi gỡ chèn

Đo-Tư vấn

Gói trải nghiệm Điều chỉnh dáng

Giá ưu đãi đặc biệt: 40% nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (Áp dụng từ ngày 20/10)

1 buổi tập Yoga trị liệu

Giá trị

2,200,000

880,000

660,000

4,400,000

3,520,000

2,640,000

660,000