Chi Tiết Các Dịch Vụ Tại Khí Tâm Health-Hub
STT Dịch Vụ Chuyên Gia Giá Dịch Vụ Đăng Ký
1 Khí Tâm Tham Vấn Cân Bằng Cơ Thể ( Premium ) Master Tố Hải Lê 4.400.000 VNĐ
2 Khí Tâm Tham Vấn Cân Bằng Cơ Thể ( Basic) Master Tố Hải Lê 2.200.000 VNĐ
3 Khí Tâm Tham Vấn Cân Bằng Cơ Thể ( Online ) Master Tố Hải Lê 1.600.000 VNĐ
4 Khí Tâm Xử Lý Cơn Đau Master Tố Hải Lê 4.400.000 VNĐ
5 Lót Giày Chỉnh Hình ( Feet Insole ) Master Tố Hải Lê 6.000.000 VNĐ
6 Tư Vấn Sức Khoẻ Toàn Diện Master Tố Hải Lê 12.000.000 VNĐ
7 Khí Tâm Huấn Luyện Chữa Lành ( Coach 1:1 với Master Tố Hải Lê ) Master Tố Hải Lê 5.500.000 VNĐ
8 Khí Tâm Tham Vấn Cân Bằng Cơ Thể ( Premium ) Chuyên Gia Khác 2.200.000 VNĐ
9 Combo Đau Vai Gáy Chuyên Gia Khác 4.620.000 VNĐ
10 Combo Đau Thắt Lưng Chuyên Gia Khác 6.160.000 VNĐ
11 Combo Điều Chỉnh Dáng Chuyên Gia Khác 4.400.000 VNĐ
14 Khí Tâm Trẻ Hoá Gương Mặt Chuyên Gia Khác 660.000 VNĐ