Kinh nghiệm 17 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.

Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu

Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu