Master Sridevi Tố Hải

Kinh nghiệm 17 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.

Trương Thị Minh Hiền

Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu

Trần Thị Thu Hằng

Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu

Nguyễn Thị Hương Giang

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Lê Thị Minh Thể

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Nguyễn Tố Uyên

Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu

Lê Thanh Hà

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Đỗ Thị Thu Hoàn

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Vũ Thanh Loan

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Phan Duy Ngọc

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Lê Vũ Đông

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Nguyễn Thị Nguyên Hạnh

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu