Đỗ Thị Thu Hoàn

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

  • Chứng chỉ hatha yoga 200H Alliance Mỹ
  • Chứng chỉ Ashtanga Vinyasa 300H
  • Chứng chỉ phục hồi 300H
  • Chứng chỉ HDV Thiền Khí Tâm 100H
  • Chứng chỉ Massage 35H Khí Tâm
  • Chứng chỉ liên đoàn yoga

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Nếu bạn chọn nghề là HLV yoga là đam mê thì chứng tỏ bạn đã hoặc đang cố gắng tạo nên một cuộc sống cân bằng. Bạn là người biết cách yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình. Một người biết yêu thương bản thân sẽ biết cách yêu thương người khác, và sẽ có mục đích sống cụ thể, và luôn cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Câu nói tâm đắc: “Chiến thắng vinh quang nhất chính là chiến thắng chính bản thân mình”