CÁC GÓI DỊCH VỤ TOÀN DIỆN THEO LỘ TRÌNH

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Tại Khí Tâm Health Hub hiện có 2 gói dịch vụ toàn diện theo lộ trình là “Gói điều chỉnh dáng” và “Gói chăm sóc sức khỏe tự nhiên”. Các gói được xây dựng đầy đủ, hoàn chỉnh và toàn diện đảm bảo chất lượng và hiệu quả trị liệu.

Tùy theo kết quả, lộ trình tư vấn của Chuyên gia, số buổi và dịch vụ của gói có thể thay đổi. Các chuyên viên sẽ xây dựng gói phù hợp với khách hàng dựa trên các gói cơ bản này.
Thời gian lộ trình, sự lành bệnh phụ thuộc vào sức khỏe, độ tuổi, công việc, thói quen, … của khách hàng.

1. Gói dịch vụ toàn diện - Điều chỉnh dáng

Những ai nên tham gia gói Dịch vụ toàn diện điều chỉnh dáng?

Huấn luyện điều chỉnh dáng bảo vệ khớp
Huấn luyện điều chỉnh dáng phục hồi thoát vị đĩa đệm
Huấn luyện điều chỉnh dáng bảo vệ cột sống - phòng bệnh nan y
Huấn luyện điều chỉnh dáng phòng ngừa đột quỵ
Huấn luyện điều chỉnh dáng trong vận động thể dục thể thao.
Huấn luyện - điều chỉnh dáng cho các nhóm khách hàng đặc biệt, theo tư vấn của chuyên gia.

2,200,000

31,680,000

170,000,000

176,900,000

201,080,000

8,800,000

52,800,000

42,240,000

63,360,000

12 tháng (48 tuần)

1

48

15%

12%

4

12

48

96

2,200,000

7,920,000

45,000,000

47,800,000

51,920,000

2,200,000

13,200,000

10,560,000

15,840,000

3 tháng (12 tuần)

1

12

12%

8%

1

3

12

24

2,200,000

660,000

2,200,000

4,400,000

880,000

660,000

1h/ tuần

1h/ 1 tháng

1h/ 1 tuần

2h/ tuần

Huấn luyện điều chỉnh dáng

Đo- tư vấn lần đầu

1. GÓI TOÀN DIỆN ĐIỀU CHỈNH DÁNG

GIÁ ƯU ĐÃI NHÂN NGÀY KHAI TRƯƠNG (26/08 - 6/9)

GIÁ GÓI NIÊM YẾT

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ

Đo-tư vấn lại

Gỡ chèn với Chuyên gia

Gỡ chèn với Chuyên viên

Yoga trị liệu

2,200,000

15,840,000

88,000,000

91,500,000

101,640,000

4,400,000

26,400,000

21,120,000

31,680,000

6 tháng (24 tuần)

1

24

13%

10%

2

6

24

48

2. Gói chăm sóc sức khỏe tự nhiên

Những ai nên tham gia gói Dịch vụ toàn diện- chăm sóc sức khỏe tự nhiên?

Đau đầu, đau nửa đầu
Căng thẳng
Mất ngủ
- Xử lý đau cấp - Quản trị cơn đau
Đau cổ vai gáy
Đau thắt lưng
Viêm đau khớp gối
Tê bì tay chân
Đau thần kinh tọa

2,200,000

15,840,000

184,000,000

190,900,000

216,920,000

8,800,000

52,800,000

42,240,000

95,040,000

12 tháng (48 tuần)

1

24

15%

12%

4

12

48

144

2,200,000

3,960,000

49,000,000

51,400,000

55,880,000

2,200,000

13,200,000

10,560,000

23,760,000

3 tháng (12 tuần)

1

6

12%

8%

1

3

12

36

2,200,000

660,000

2,200,000

4,400,000

880,000

660,000

1h/ tuần

1h/ 1 tháng

1h/ 1 tuần

2h/ tuần

Huấn luyện điều chỉnh dáng

Đo- tư vấn lần đầu

2. GÓI TOÀN DIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

GIÁ ƯU ĐÃI NHÂN NGÀY KHAI TRƯƠNG (26/08 - 6/9)

GIÁ GÓI NIÊM YẾT

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ

Đo-tư vấn lại

Gỡ chèn với Chuyên gia

Gỡ chèn với Chuyên viên

Yoga trị liệu

2,200,000

7,920,000

95,000,000

98,600,000

109,560,000

4,400,000

26,400,000

21,120,000

47,520,000

6 tháng (24 tuần)

1

12

13%

10%

2

6

24

72