ProfessionalExcellence

KHI TAM MEDICAL AND CLINIC SYSTEM

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẶT DỊCH VỤ CHỜ THANH TOÁN

# # ID # Họ Tên Dịch vụ Tổng tiền Trạng thái ExpertId ExpertName

DANH SÁCH CHỜ THANH TOÁN (TỪ CÀI ĐẶT LỘ TRÌNH TRỊ LIỆU)

# # Mã KH No. CV / HLV Dịch vụ $ Gói tập Ngày bắt đầu tập Trạng Thái Tạm tính Tổng tiền
Page 1

QUY TRÌNH TRỊ LIỆU TẠI KHÍ TÂM HEALTH HUB

Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành trị liệu và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp tự nhiên không dùng thuốc. Xây dựng thành một ngành nghề có thương hiệu, đẳng cấp và uy tín cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Copyright@ KhiTamTherapy 2021 | Chính sách chung