Trần Thị Thu Hằng

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • Chuyên viên Khí Tâm Yoga Trị Liệu và Khoa Học Luân Xa

Bằng chứng nhận:

  • HLV Khí Tâm Yoga Trị liệu 500h
  • Nhà Huấn luyện Khí Tâm Chữa lành 100h
  • HDV Thiền Khí Tâm 100h
  • Chứng chỉ HLV Khoa học Luân xa Năng lượng tự chữa lành 50h.
  • Cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành Tiếng Anh
  • Bằng Trung cấp Thư ký Văn phòng Đối ngoại
  • Chứng chỉ Cao cấp về Cắm và Thiết kế hoa Thương mại của Úc
  • Hiện đang là Nghiên cứu sinh về Truyền thông tại Đại học Canberra, Úc

Chia sẻ về nghề:

Trải qua nhiều công việc ở những lĩnh vực khác nhau, tôi mong muốn cống hiến thời gian làm việc còn lại của mình cho con đường phụng sự, giúp đỡ mọi người sống an vui, khỏe mạnh thông qua việc giúp họ hiểu được và thay đổi thân, tâm, trí của chính mình.

Nghề Khí Tâm Trị liệu đã thay đổi thân, tâm, trí tôi. Từ đó, tôi đã giúp được những người thân của mình sống khỏe và hạnh phúc hơn. Tôi muốn lan tỏa điều tôi có được từ Khí Tâm Trị liệu tới thật nhiều người!

Câu nói tâm đắc: “Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới.” (Paulo Coelho)

Call Us Now