HÀNH TRÌNH TÂM LINH THÁNG 8/ 2022

Chương trình định kỳ trong chuỗi thực hành thiền tập 3 năm cùng Master Sridevi Tố Hải.

KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU – UNG THƯ TUYẾN GIÁP

Chương trình BÁO CÁO LOẠT CA.

GÙ VẸO LƯNG TRÊN – TIỀM ẨN NHIỀU BỆNH LÝ NGUY HIỂM

Chương trình BÁO CÁO LOẠT CA.

KHÓA HỌC KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU TRỊ ĐAU VAI CỔ GÁY

CHƯƠNG TRÌNH YOGA CỘNG ĐỒNG KHÔNG THU PHÍ THÁNG 5.

Khóa học KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU CHO PHỤ NỮ SAU SINH

Thời gian: 5:30- 6:30 | 21/04 - 25/04/2022 (giờ VN)

THIỀN KHÍ TÂM GIẢI TỎA CĂNG THẲNG MỆT MỎI

Chương trình không thu phí vì sức khỏe cộng đồng.

Khóa học online “12 GIỜ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NĂNG LƯỢNG CUỘC ĐỜI”

Ngày khai giảng: ????????/????????/????????????????.

HỖ TRỢ F0 THỞ ĐÚNG – THỞ KHỎE, ĐÁNH BẠI COVID

Thời gian: 5h15 - 6h00 | 05/03 - 31/03/2022 (giờ VN)

Call Us Now