Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Kết hợp các thế tập yoga với các kỹ thuật thở và thực hành Khí Tâm năng lượng, Khí Tâm thiền định để đạt được lợi ích tối đa trong quá trình tập luyện, trị liệu.

Nhà Huấn Luyện Khí Tâm Chữa Lành

Ứng dụng Khí Tâm Chữa Lành hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần cho bất cứ ai có vấn đề về tâm trí và tinh thần.

Thiền Định Chữa Lành

Thực hành thiền kết hợp giữa thiền động và thiền tĩnh. Lấy Tâm làm gốc, lấy Khí làm phương hướng tới sự cân bằng ở cả 5 thể của con người.

Các khóa ngắn hạn Yoga - Thiền - Sức khỏe

Những khóa học dành ngắn hạn nhằm trao cho mọi người kiến thức nền tảng Yoga/Thiền để phát triển sức khỏe toàn diện và lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Khoa Học Luân Xa Chữa Lành

Kết nối với thể vi tế, kết nối với tầng cảm xúc sâu lắng của bản thân để hiểu bản chất chính mình

Các khóa Vì sức khỏe cộng đồng

Gồm các khóa từ 5-10 buổi Yoga Khí Tâm trị liệu/ Thiền định chữa lành theo chuyên đề. Mục đích lan tỏa giá trị của Yoga và Thiền và đóng góp cho cộng đồng (không thu phí).

Cùng xem hướng dẫn và tập luyện Khí Tâm Trị Liệu cùng Master Sridevi Tố Hải.