Loại khóa học


HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K22 – K23 (19h30 Thứ 7)

Phòng đào tạo
33,000,000 
Yoga Trung cấp

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K4

Phòng đào tạo
32,500,000 
Yoga Trung cấp

NHÀ HUẤN LUYỆN NĂNG LƯỢNG KHÍ TÂM KHÓA 2

Phòng đào tạo
16,500,000 
Coach Trung cấp

GIẢNG VIÊN KHÍ TÂM YOGA TRỊ KIỆU 75HRS K3

Phòng đào tạo
11,000,000 
Yoga Chuyên gia

CHUYÊN GIA PHÒNG KHÁM 100HRS K1

Phòng đào tạo
28,600,000 
Yoga Chuyên gia

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K23

Phòng đào tạo
33,000,000 
Yoga Trung cấp

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K22

Phòng đào tạo
33,000,000 
Yoga Trung cấp

NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K10

Phòng đào tạo
30,000,000 
Coach Trung cấp

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 11

Phòng đào tạo
18,000,000 
Thiền Trung cấp

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K5

Phòng đào tạo
53,000,000 
Yoga Chuyên gia

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K46 (04/12/2023)

Phòng đào tạo
3,300,000 
Yoga Mới bắt đầu

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K45 (11/11/2023)

Phòng đào tạo
3,300,000 
Yoga Mới bắt đầu