CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG HỌC VIÊN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THAM GIA KHÓA HỌC

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

Toàn bộ thông tin nội dung tài liệu, giáo trình, video, hình ảnh, âm thanh từ các khóa học thuộc Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế có tính bản quyền và bảo mật. Vì vậy, yêu cầu các Học viên khi tham gia khóa học tại Học Viện chỉ sử dụng cho mục đích học tập cá nhân và sẽ không cung cấp hay tiết lộ thông tin ra bên ngoài và/hoặc cho bên thứ ba sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của Học Viện. Bất kỳ cá nhân nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Học Viện.

2. CÁC LƯU Ý VỀ VIỆC GỬI GHI ÂM CÁC BUỔI HỌC:

Học Viện chỉ cung cấp ghi âm các khóa từ 30 giờ trở lên. Học viên vui lòng tham gia Nhóm Học càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ ghi âm. Các ghi âm sẽ có hiệu lực 7 ngày, Học Viện sẽ không chịu trách cung cấp lại các ghi âm các trường hợp thiếu ghi âm do không tải về kịp thời, các trường hợp thiếu Học viên có thể trao đổi với các thành viên trong lớp để hỗ trợ nhau. Rất mong Quý Học viên thông cảm.

3. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP: (Tham khảo chi tiết Nội quy xét tốt nghiệp các Khoá học)

 • Tham gia ít nhất 80% thời lượng khóa học
 • Học viên vui lòng thông báo nghỉ phép đến Người quản lý lớp trước buổi học.
 • Học viên vui lòng làm bài tập đầy đủ (nếu có) và nộp bài đúng thời hạn
 • Học viên vui lòng làm bài luận “TÔI LÀ HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU” cuối khóa (đối với
  khóa HLV Khí Tâm Trị Liệu 200h)

4. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ: (Tham khảo chi tiết Chính sách Học phí)

 • Việc tạm ngưng (bảo lưu), học bù, chuyển nhượng, chuyển đổi được Học viên gửi bằng văn bản/ email đến Phòng Đào tạo: academy@khitamtherapy.com và được xác nhận của Phòng Đào tạo trước thời điểm tạm ngưng tham gia lớp học 02 ngày.
 • Tất cả các trường hợp tạm ngưng (bảo lưu), học bù, chuyển nhượng, chuyển đổi không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận của Học Viện. Nếu sau thời hạn này, Học Viện sẽ không giải quyết bảo lưu, học bù, chuyển nhượng, chuyển đổi của học viên
 • Các trường hợp bảo lưu, học bù chỉ được học tiếp trên thời lượng, nội dung chưa tham dự

4.1 Bảo lưu:

 • Học viên được bảo lưu khóa học tối đa 02 lần và thời gian bảo lưu tối đa 90 ngày (cho cả 2 lần bảo lưu) kể từ ngày được P. Đào tạo chấp nhận cho bảo lưu. Nếu quá thời hạn này mà Học viên không đến lớp học Học Viện sẽ không giải quyết việc tiếp tục học cho học viên và không hoàn lại học phí.
 • Phí bảo lưu là 5% trị giá niêm yết của khóa học/ 1 lần bảo lưu.
 • Thời lượng bảo lưu: tối thiểu 50% tổng thời lượng của khóa học

4.2 Học bù:

Học bù không quá 20% thời lượng khóa học, nếu vượt quá thì sẽ không được cấp chứng chỉ và phải bảo lưu học khóa sau.

4.3 Học lại:

Trường hợp học viên muốn học lại đóng 50% trên đơn giá các nội dung mong muốn học lại (tính theo Giá niêm yết khóa học)

4.4 Chuyển nhượng:

 • Học viên được chuyển nhượng không quá 1 lần
 • Học viên chịu phí chuyển nhượng 3% trên Giá niêm yết khóa học
 • Học viên tự tìm người để chuyển nhượng
 • Học phí chênh lệch do tham gia khóa học sớm, đổi địa điểm học (đối với khóa offline) học viên phải bù số tiền chênh lệch so với mức học phí tại thời điểm đó (tính theo Giá niêm yết khóa học) Không áp dụng chính sách chuyển nhượng đối với Học viên bảo lưu đã tham gia học lại.

4.5 Chuyển đổi khóa học:

 • Học viên chỉ được chuyển đổi khóa học đã đăng ký sang các khóa học bằng hoặc cao hơn khóa đã đăng ký ban đầu tính theo giá niêm yết
 • Học viên đã đăng ký nhưng chưa tham gia khóa học: được chuyển đổi tối đa hai (02) lần
  • Lần 1: được miễn Phí quản lý khóa học
  • Lần 2: học viên phải đóng Phí quản lý chuyển đổi khóa học tương đương 10% giá niêm yết khóa
   học ban đầu
 • Đóng khoản tiền chênh lệch giữa 2 khóa (nếu có) + Số tiền học phí tính theo số giờ hoặc số buổi đã học (tính theo giá niêm yết khóa học). Giá trị còn lại (nếu có) học viên sẽ được sử dụng các dịch vụ/khóa học khác của Học Viện.

4.6 Hoàn học phí:

 • Học Viện không có chính sách hoàn lại học phí cho Học viên đã đăng ký Khoá học khác có chi phí thấp hơn Khoá học đã đăng ký.
 • Học Viện không có chính sách hoàn lại học phí cho Học viên vì bất kỳ lý do cá nhân nào mà Học viên đã đăng ký Khóa học nhưng không tham gia học sau khi lớp đã được tổ chức khai giảng, hoặc đã tham gia một thời gian và sau đó xin nghỉ.

5. ĐIỀU KHOẢN VỀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Khi đồng ý tham gia khóa học này, có nghĩa bạn hiểu đây là chương trình hướng dẫn tự tập luyện tự nhiên, chúng tôi không dùng bất cứ phương thuốc nào cũng như không đưa ra lời khuyên về y tế, bản thân học viên phải có ý thức về sức khỏe của chính mình. Vai trò của chúng tôi là hỗ trợ và giúp bạn đạt được mục tiêu của chính mình khi đến với khóa học này, nhưng thành công của bạn chủ yếu phụ thuộc sự cam kết của bạn trên nỗ lực tập luyện và thay đổi lối sống. Khóa học này sẽ không thành công và bạn sẽ chưa được cấp chứng chỉ nếu bạn không cam kết về lộ trình tự tập luyện, ôn lại kiến thức trên lớp và làm đầy đủ bài tập được giao, cũng như tham gia ít nhất 80% thời lượng khóa học.