banner-lo-trinh-khi-tam-chua-lanh-1
KHÓA HỌC ONLINE

Nhà Huấn Luyện KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100 giờ

Trở thành nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành, bạn sẽ làm công tác huấn luyện, coaching chữa lành Thân – Tâm – Trí cho các khách hàng của mình, họ là những người đang bế tắc trong cuộc sống, mất định hướng cuộc đời.

Bạn sẽ góp phần giúp họ lấy lại cân bằng, tăng động lực làm việc, định hướng tương lai rõ ràng và xác lập những mục tiêu chiến lược cuộc đời.

 • Biết ứng dụng Khí Tâm Thiền Định vào việc chữa lành.
 • Ứng dụng chữa lành bản thân và các mối quan hệ xung quanh
 • Biết cách sử dụng mô hình năng lượng FEBI và hiểu biểu đồ Aura áp dụng trong coaching.
 • Hiểu về Năng lượng luân xa, vòng đời 7 năm và sự phát triển của các thể.
 • Hiểu về tâm thức và áp dụng bộ câu hỏi coaching.
KHÓA HỌC ONLINE

Nhà Huấn Luyện NĂNG LƯỢNG KHÍ TÂM 20 giờ

Bạn đã tốt nghiệp khóa Khi Tam Healing Coach. Bạn đã có bản đồ chiến lược cho cuộc đời mình, và bạn muốn giúp đỡ những người khác. Với chương trình đào tạo chuyên sâu giúp cân bằng, phục hồi và chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần – khóa học 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐀𝐌 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝟐𝟎𝐇𝐑𝐒.

 • Bạn sẽ được biết về FEBI – công cụ đánh giá cá nhân một cách toàn diện, thông qua việc kiểm tra năng lượng, chưa có phần mềm nào có thể làm tốt hơn.
 • Ứng dụng 4 nguồn năng lượng FEBI vào việc coach một con người trọn vẹn trên 5 thể, bạn sẽ có được:
  • Cách huấn luyện cá nhân về quản trị năng lượng cuộc đời.
  • Hiểu và có khả năng giải thích bản báo cáo FEBI.
  • Xây dựng chương trình huấn luyện theo hệ thống Năng Lượng của Khí Tâm.
  • Hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng và trở thành Nhà Huấn Luyện Quản Trị Năng Lượng Cuộc Đời.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO HỌC VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Tiếng Gọi Đam Mê Nghề Trị Liệu

Chương trình chuyên môn định kỳ, bồi dưỡng kiến thức dành riêng cho các HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu. Chương trình này sẽ luôn miễn phí cho học viên đã tốt nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ làm nghề sau tốt nghiệp và nuôi dưỡng đam mê.

Dự Án Báo Cáo Loạt Ca

Chương trình huấn luyện trị liệu 1:1 sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng liên tục trên một lộ trình trị liệu cụ thể cho từng người bệnh và nhóm bệnh. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU ĐỐI VỚI MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN

Hội Nghề Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế

Hội nghề là tổ chức phi lợi nhuận của những người làm nghề Khí Tâm Trị liệu, hoạt động theo tôn chỉ “Đam mê – Tín thực – Phụng sự - Phát triển,” dành cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo dài hạn tại học viện.

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU QUỐC TẾ


HÃY LẮNG NGHE HỌC VIÊN NÓI VỀ CHÚNG TÔI