Đam mê - Tín thực - Phụng sự - Phát triển

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200H

Chủ tịch Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
Nhà sáng lập Học viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
Nguyên Giám đốc Châu Á Học Viện Lãnh Đạo Thiền quốc tế
Chuyên gia huấn luyện đào tạo phục hồi tự nhiên không dùng thuốc
Chủ tịch CLB Văn Hoá Sống KhỏeGiảng viên Đào tạo HLV KTYGTL 200h

Đội ngũ Hợp tác Đào tạo HLV KTYGTL 200h

HLV Yoga Khí tâm trị liệu 500h
HDV Thiền khí tâm 100h 
Huấn luyện viên của liên đoàn Yoga Việt Nam

Nguyễn T.Hương Giang

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 575h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
Hatha Ashtanga Vinyasa Yin Yoga 500h

Lê Thanh Hà

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 500h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
Thở và Thiền trị bệnh

Vũ Thanh Loan

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 575h
HLV Yoga bầu 85h (Yoga Alliance )
HLV 200h Hatha - Yoga Alliance International
HLV 500h Hatha - Yoga Alliance

Nguyễn Thị Loan

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 575h
HLV Hatha Yoga 200h Alliance Mỹ
HLV Ashtanga Vinyasa 300h Alliance Mỹ

Đỗ Thị Thu Hoàn

Trưởng khoa cấp cứu BV Đa Khoa Phương Đông
Bác sĩ Đa khoa – Thạc sĩ Y học Nội khoa - Đại học Y Hà Nội

Hoàng Bá Bắc

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 575h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
Khoa Học Luân Xa Năng lượng tự chữa lành

Đinh Văn Ánh

Lê Thị Minh Thể

HLV KTYTL 575h
Chuyên viên TLBT 150h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
Master NL
HLV khoa học luân xa 50h
HLV KTYTL 575h
Chuyên viên TLBT 150h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h

Lê Thị Quế

HLV KTYTL 575h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h 

Trần Thị Hạnh

HLV KTYTL 575h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
HLV Khoa Học Luân Xa 50h

Nguyễn Thị Bích Ngọc

HLV KTYTL 575h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
HLV khoa học luân xa 50h
Chuyên viên TLBT 150h

Diệu Thục Uyên

HLV KTYTL 575h
Chuyên viên TLBT 150h
HDV Thiền Khí Tâm 100h

Bùi Thị Quỳnh

Master Sridevi Tố Hải

Hoàng Minh Phương

HLV KTYTL 575 giờ
Chuyên viên TLBT 150h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
Master NL
HLV khoa học luân xa 50h

Phạm Thị Ngọc Anh

HLV KTYTL 575h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
HLV khoa học luân xa 50h
Chuyên gia chỉnh dáng 50h

Trần Thị Thu Hằng

HLV KTYTL 575h
Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
HLV khoa học luân xa 50h
Chuyên gia chỉnh dáng 50h

Nguyễn T.Nguyên Hạnh

HLV KTYTL 575h
HDV Thiền Khí Tâm 100h
HLV khoa học luân xa 50h