Lê Thanh Hà

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Trị Liệu và là nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa Lành

Bằng chứng nhận:

  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu Tự Nhiên 500h
  • Chuyên Viên Khí Tâm Trị Liệu Tự Nhiên 150h
  • HLV Hatha Ashtanga Vinyasa Yin Yoga 500h
  • HLV Yoga Phục Hồi Trị Liệu Tự Nhiên 300h
  • Nhà Huấn Luyện Khí Tâm Chữa Lành 150h
  • HDV Thiền Khí Tâm 100h
  • Chuyên Gia Năng Lượng Khí Tâm 50
  • Cử nhân kinh tế – Đại học Tài Chính Kế Toán Hà Nội

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Đam mê cháy bỏng với nghề sức khỏe. mong muốn tất cả mọi người được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua việc tập luyện Yoga, Thiền mỗi ngày.
Yêu và tin tưởng Yoga Khí Tâm Trị Liệu – một phương pháp phục hồi, chữa lành bệnh tuyệt vời tự nhiên không cần dùng thuốc.

Câu nói tâm đắc: Tâm An Vạn Sự An