Đối tượng của dự án nghiên cứu là những người đã và đang thực hành phương pháp KTYGTL từ 6 tháng trở lên.

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Học viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế vui mừng công bố dự án nghiên cứu về tác động tích cực của phương pháp Khí Tâm Yoga Trị Liệu với tâm trí, sức khỏe và tinh thần của người luyện tập. Đây là dự án khoa học do Ban Chuyên môn học viện Khí Tâm cùng nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Hương, trường Đại học SWPS, Ba Lan kết hợp thực hiện nhằm đảm bảo độ uy tín và giá trị của dự án nghiên cứu này. Các số liệu được thu thập từ nghiên cứu sẽ qua phân tích, đánh giá chuyên sâu, lập báo cáo khoa học và dự kiến công bố kết quả trên các tạp chí khoa học uy tín.

29/11/2023

12:00-13:00

Online qua Zoom