Khí Tâm Tham Vấn SỨC KHỎE

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Lợi ích Khí Tâm Tham Vấn sức khỏe
Với thiết bị đo không xâm lấn mới nhất đến từ Nga, KH sẽ được đo các chỉ số về:
- Nhịp tim, mạch
- Các chỉ số về mức năng lượng chung của cơ thể, mức độ stress, mức độ đáp ứng, miễn dịch của cơ thể....
- Các chỉ số về năng lượng luân xa, năng lượng của các tạng phủ trong cơ thể
- Thể tạng theo Y học cổ truyền và theo Ayurveda Ấn Độ
- Các gene có nguy cơ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe
- Các nguy cơ của cột sống
- Vấn đề- nguy cơ đối với sức khỏe trên 5 thể
- Lối sống- tập luyện- sinh hoạt để giải quyết các vấn đề hiện tại và phòng ngừa các nguy cơ
- Bảng tinh dầu - thực phẩm phù hợp và không phù hợp chi tiết dành cho khách hàng.
Từ các kết quả đó, Khách hàng sẽ được chuyên gia đề xuất

Chi phí

Khí Tâm Tham Vấn Sức Khỏe

Tham vấn cùng Master Tố Hải Lê

12,000,000 VNĐ/ 1 lần

Giá niêm yết