BÀI KIỂM TRA 4 NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA MỸ (FEBI TEST)

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Bài kiểm tra 4 nguồn năng lượng của Mỹ (FEBI Test) là một thước đo đã được xác thực về 4 mô hình trong hệ thống thần kinh của bạn: Dẫn dắt - tổ chức - hợp tác- tầm nhìn. Kết quả kiểm tra cũng sẽ hiển thị những mô hình bạn có xu hướng thường hay sử dụng, cũng như cách truy cập các mô hình yếu hơn khi cần thiết.

Thông qua kết quả kiểm tra, chuyên gia coach sẽ phân tích các mô hình năng lượng, chỉ ra những mâu thuẫn, vấn đề trong mô hình hiện có của bạn, đề xuất giải pháp, bài tập để phát huy các mô hình bạn thích và làm mạnh mẽ hơn các mô hình yếu hơn, nhằm xây dựng và đạt được các mục tiêu của cuộc đời.

Quy trình thực hiện Bài kiểm tra FEBI

- Bài test FEBI sẽ được gửi qua email và khách hàng hoàn thiện online.
- Khi thực hiện bài test, khách hàng lưu ý, hãy dành cho mình 20-25 phút tập trung hoàn thiện bài test. Hãy trả lời các câu hỏi nhanh nhất, theo những gì đầu tiên đến với bạn, đừng dừng lại suy nghĩ.
- Chuyên gia sẽ dành 30 phút để cùng bạn phân tích kết quả bài kiểm tra, và đưa ra lộ trình huấn luyện tiếp theo dành cho bạn.

Chi phí

Bài test FEBI+ trả kết quả bởi Master Tố Hải Lê

Bài test FEBI+ trả kết quả bởi các Chuyên gia Khí Tâm

1.650.000 VNĐ

2.750.000 VNĐ