Thông Tin Học Viên

Nhập các thông tin cá nhân và tải ảnh lưng sau đã chụp như hướng dẫn, trước ngày 27/10/2021

Lưu ý hình tải lên dung lượng không quá 5MB và hỗ trợ các định dạng ảnh 'jpg', 'jpeg', 'png'

GỬI THÔNG TIN

Hãy làm theo hướng dẫn để thực hiện chụp ảnh chụp ảnh tấm sau lưng với các yêu cầu như sau để đảm bảo độ chính xác của bài kiểm tra và tham khảo hình mẫu như ảnh bên

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LƯNG ĐẦU KHÓA 200H

Không mặc áo, tóc búi cao để lộ gáy

Lưng quần kéo xuống để thấy được xương hông

Chụp toàn thân (thấy được từ đầu đến gót chân)

Quần mặc cao để thấy được 2 đầu gối

©2021 Allrights reserved https://khitamtherapy.com