Professional Excellence

in Natural Therapy - Physiotherapy - Rehabiliation

DANH SÁCH TRỊ LIỆU TRONG TUẦN

Từ ngày Đến ngày
ID # Khách hàng Điện thoại Email Dịch vụ DOB Địa chỉ TG đặt lịch Trạng thái

LỘ TRÌNH TRỊ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG
[Chuyên viên/HLV: ]

# # # No. CV / HLV TG tập từ Đến TG tập thực tế từ Đến KH Phản Hồi HLV Dặn Dò Checked-in Lý Do Vắng (nếu có) Trạng Thái

Ngày tập luyện thực tế

25-09-23

Thời gian lộ trình từ:

Đến:


Giờ trị liệu thực tế:

Từ thời gian (*) Đến (*)

Trạng thái khách hàng sau khi tập luyện

(*)

Dặn dò của HLV dành cho khách hàng

(*)

QUY TRÌNH TRỊ LIỆU TẠI KHÍ TÂM HEALTH HUB

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành trị liệu và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp tự nhiên không dùng thuốc. Xây dựng thành một ngành nghề có thương hiệu, đẳng cấp và uy tín cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Copyright@ KhiTamTherapy 2021 | Chính sách chung