Nguyễn Thị Loan

Thông tin giới thiệu:

 • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
 • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

 • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 500h
 • HDV Thiền Khí Tâm 100h
 • Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành 100h
 • Khoa Học Luân Xa Năng lượng tự chữa lành
 • Chuyên gia chỉnh dáng 50h
 • HLV Yoga bầu 85h (Yoga Alliance )
 • HLV 200h Hatha – Yoga Alliance International
 • HLV 500h Hatha – Yoga Alliance
 • Chuyên viên Khí Tâm trị liệu bằng tay 150h
 • Khí Tâm Yoga chuyên sâu 75h
 • Chứng chỉ HLV Yoga Liên Đoàn
 • Cử nhân Kế toán – ĐH Hà Nội
Call Us Now