Vũ Quốc Việt

Bằng cấp chứng chỉ:

  • Khí Tâm Yoga Trị Liệu 500h

Công việc từng làm:

  • HLV yoga

Câu nói tâm đắc: Là HLV Yoga trị liệu không nhất thiết phải thực hiện được những tư thế khó mà phải biết giới hạn của bản thân và của HV để đạt được hiệu quả cao nhất trong trí liệu.

Chia sẻ ngắn gọn về nghề: Giúp các học vien cân bằng Thân Tâm Trí và tăng cường sức khỏe, tăng độ dẻo dai của cơ thể,..