Phan Duy Ngọc

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

  • HLV Yoga 200H
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200H

Chia sẻ về nghề:

Với tôi, thực hành yoga không phải cố khoác lên mình một tấm áo đạo mạo bên ngoài, mà là đi sâu vào bên trong để thấu hiểu chính mình, cả tốt lẫn xấu.
Trên hành trình tu sửa thân tâm, ta nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, cống hiến, phụng sự cộng đồng và sống trọn với bản thể tối thượng của chính mình.

Câu nói tâm đắc: “Tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó thậm chí dù ta không đủ khôn ngoan để nhận ra nó.”

Call Us Now