Hoàng Bá Bắc

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông, Hà Nội.
  • Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Hà Nội
  • Thạc sĩ học chuyên ngành hồi sức cấp cứu
  • Chuyên viên siêu âm tĩnh mạch
Call Us Now