Đào Thị Bích Hạnh

Thông tin giới thiệu:

 • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế

Bằng chứng nhận:

 • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200h
 • HDV Thiền Khí Tâm 100h
 • Khoa Học Luân Xa Năng lượng tự chữa lành 20h
 • Nhà huấn luyện chữa lành Khí Tâm 100h
 • Chuyên gia chỉnh dáng 50h
 • Master năng lượng 50h; Nhà huấn luyện khai vấn – Life coach 60h
 • Thành viên BĐH hội nghề Khí Tâm
 • Bằng cử nhân kinh tế tại Học viện tài chính
 • Bằng Thạc sĩ về quản lý tài chính công tại trường Đại học Paris 1, Đại học Tổng hợp Sorbone, Pháp
 • Bằng Tiến Sĩ ngành Luật tại trường Đại học Paris 1, Đại học Tổng hợp Sorbone, Pháp