Nguyễn Thị Hương Giang

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

  • Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa Lành 100h
  • Hướng dẫn viên Thiền Khí Tâm 100h
  • HLV yoga hatha, Astanga và Vinyasa 500h
  • HLV yoga phục hồi tự nhiên 300h
  • HLV yoga phục hồi trị liệu tự nhiên 500h
  • HLV Khoa Học Luân Xa
  • Chuyên gia Năng lượng Khí Tâm 50h
  • Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Thăng hoa trong mỗi giờ lên lớp ở vai trò làm người Giảng Viên khi được trao đi những kiến thức, kinh nghiệm, truyền được năng lượng cho các học viên. Và thật hạnh phúc hơn nữa khi giúp học viên PT, hoặc học viên tập lớp cộng đồng xử lý được những cơn đau, lấy lại cân bằng không chỉ ở thể chất mà tâm trí, tinh thần của họ cũng được tích cực hơn.

Câu nói tâm đắc: “Thành công không phải là chìa khóa của Hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những điều bạn làm, bạn sẽ thành công”. Và bạn sẽ thành công hơn nữa khi “Đừng đặt ra giới hạn cho chính mình”