Hoàng Minh Phương

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 500h
  • HDV Thiền Khí Tâm 100h
  • HLV Khoa Học Luân Xa 50h
  • Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa Lành 150h
  • Master Năng Lượng
  • Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng.
  • MiniMBA Quản trị kinh doanh

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Mong muốn lan tỏa Yoga và Khí Tâm Trị Liệu đến cộng đồng, hướng đến trị liệu tự nhiên.

Câu nói tâm đắc: “Tôi luôn thấy được những điều tích cực trong những lần thất bại.”