Lê Thị Minh Thể

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu và Thiền Khí Tâm
  • Nhà huấn luyện Khí Tâm chữa lành

Bằng chứng nhận:

  • Huấn luyện viên Hatha 200h
  • HDV Thiền Khí Tâm 100h
  • Nhà Huấn Luyện Khí Tâm Chữa Lành 100h
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 500h
  • HLV Khoa học Luân xa Năng lượng tự chữa lành 50h
  • Chuyên gia Năng lượng Khí Tâm 50h
  • Cử nhân kinh tế tài chính

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Tôi nguyện đi theo sứ mệnh lan tỏa giá trị của phương pháp Khí Tâm Trị Liệu để giúp cho mọi người trong cộng đồng có một cuộc sống viên mãn trọn vẹn cả Thân – Tâm – Trí.

Câu nói tâm đắc: “Cho đi là còn mãi”