Nguyễn Thị Nguyên Hạnh

Thông tin giới thiệu:

  • Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế
  • HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Bằng chứng nhận:

  • HLV Khí Tâm Yoga trị Liệu 500 giờ.
  • HLV Khoa Học Luân Xa 30 giờ.

Các khóa đang giảng dạy tại Học Viện Khí Tâm:

Chia sẻ về nghề:

Tôi đến với Khí Tâm trị liệu đầu tiên vì sức khỏe của bản thân và gia đình, giờ đây tôi muốn tan tỏa giá trị tuyệt vời của Khí Tâm trị liệu đến tất cả mọi người và cộng đồng, để cùng hướng lối sống cân bằng Thân- Tâm- Trí.

Câu nói tâm đắc: “Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp để giữ thăng bằng bạn phải tiếp tục tiến về phía trước”.