TIẾNG GỌI ĐAM MÊ NGHỀ TRỊ LIỆU TẠI TP.HCM (17/7/2022)

Những dấu ấn khó quên trong chương trình tại TP. Hồ Chí Minh.