Combo ưu đãi khóa học Chăm Sóc Gia Đình Mùa Dịch và khóa Bác Sĩ Gia Đình.

Thấu hiểu những lo lắng về sức khỏe của các thành viên gia đình trong mùa dịch, từ ngày 27/8 - 31/8/2021, Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế dành ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký khóa học Chăm sóc gia đình mùa dịch (gồm 4 khóa học nhỏ) và khóa học Bác sĩ gia đình.