Khóa học KHÍ TÂM LIFE ENERGY COACH

Khóa học dành riêng cho những học viên đã tốt nghiệp khóa Healing Coach 100h. Hoặc những ai muốn cân bằng, phục hồi và chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần.