Workshop HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ.

Khí Tâm Yoga Trị Liệu là phương pháp trị liệu chuyên biệt bằng yoga.

Bạn đang thắc mắc:
Làm thế nào Khí Tâm Yoga Trị Liệu có thể hỗ trợ bệnh nhân ung thư?
HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu được đào tạo kỹ năng làm nghề ra sao để có thể tự tin đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư?

Các câu trả lời sẽ có trong buổi workshop:

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ.

  • Hình thức tham gia: online trên zoom.
  • Thời gian: 12h00 – 13h00 | 18.2.2022 (giờ VN)
  • Dẫn dắt: Master Sridevi Tố Hải – Chuyên gia trị liệu tự nhiên không dùng thuốc.
  • Link đăng ký: https://forms.gle/uXrBY6X82oaturD68

Hãy nhớ rằng, đừng để bệnh tật đánh gục, bạn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Mạnh mẽ lên, bạn nhé.

Leave a Reply