THÔNG BÁO DỜI LỊCH SINH HOẠT HỘI NGHỀ THÁNG 8

Ban điều hành Hội nghề Khí Tâm Trị liệu xin thông báo tới tất cả các quý hội viên về việc dời lịch sinh hoạt hội nghề tháng 8 sang ngày 5/9/2022.
Thời gian diễn ra: 18h – 19h30 giờ VN ngày 5/9/2022
Nội dung tập huấn tháng 8: 4 PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÀM NGHỀ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Chuyên đề 2: Kiến thức, kỹ năng làm nghề Khí Tâm Trị liệu.
  • Nhằm nâng cao giá trị cho thời gian làm nghề của hội viên với mục tiêu hướng tới khách hàng quốc tế, Hội nghề sẽ hỗ trợ hội viên tự học Tiếng Anh cơ bản để có nền tảng Tiếng Anh và bước vào học Tiếng Anh chuyên ngành yoga trị liệu từ đầu năm 2023.
  • Ban điều hành của Hội nghề Khí Tâm Trị liệu sẽ luôn đồng hành, trợ giúp các hội viên để xây dựng một cộng đồng người làm nghề Khí Tâm Trị liệu vững mạnh, phát triển, nâng cao vị thế của Hội và các hội viên.
————————————
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỀ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Email: khitamtpc@gmail.com
Số điện thoại: 0905 055 456