LỊCH SINH HOẠT HỘI NGHỀ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU THÁNG 7

Ban điều hành Hội nghề Khí Tâm Trị liệu xin thông báo tới các quý hội viên lịch sinh hoạt hội nghề tháng 7 như sau:
– Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 29/07/2022 giờ VN
– Hình thức: Online qua Zoom
NỘI DUNG BUỔI SINH HOẠT:
  • Chuyên đề 1: Giao tiếp, chia sẻ, đồng hành cùng người bệnh
– Thời gian: 19h00 – 20h00
– Dẫn dắt: Master Sridevi Tố Hải
  • Chia sẻ về thực tế làm nghề và giải đáp
– Thời gian: 20h00- 20h30
– Dẫn dắt: Master Sridevi Tố Hải
  • Phương pháp tự học Tiếng Anh cơ bản hiệu quả
– Thời gian 20h30 – 21h00
– Dẫn dắt: Ms Hằng Trần
Nhằm nâng cao giá trị cho thời gian làm nghề của hội viên với mục tiêu hướng tới khách hàng quốc tế, Hội nghề sẽ hỗ trợ hội viên tự học Tiếng Anh cơ bản để có nền tảng Tiếng Anh và bước vào học Tiếng Anh chuyên ngành yoga trị liệu từ đầu năm 2023.
Ban điều hành của Hội nghề Khí Tâm Trị liệu sẽ luôn đồng hành, trợ giúp các hội viên để xây dựng một cộng đồng người làm nghề Khí Tâm Trị liệu vững mạnh, phát triển, nâng cao vị thế của Hội và các hội viên.
————————————
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỀ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU
Email: khitamtpc@gmail.com
Số điện thoại: 0905 055 456