Chương trình trải nghiệm: KHÍ TÂM KẾT NỐI VÀ CHỮA LÀNH

Chương trình dành cho cộng đồng người Việt tại Anh, do Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế tổ chức. 4 giờ trải nghiệm xóa tan căng thẳng, muộn phiền cùng Master Sridevi Tố Hải.

 • Thời gian: 16:00-20:00, ngày 6/2/2022 (giờ Anh)
 • Địa điểm: 30 Fernthorpe Road, London, SW16 6DR
 • Dẫn dắt: Master Sridevi Tố Hải – Nhà sáng lập Học viện Khí Tâm Trị liệu Quốc tế, Chuyên gia trị liệu tự nhiên.
 • Time: 4pm -8pm, February 6, 2022
 • Venue: 30 Fernthorpe Road, London, SW16 6DR
 • Instructor: Master Sridevi To Hai – Founder of Khi Tam Therapy- Specialist of Natural Healing Technique.
LỊCH TRÌNH TRẢI NGHIỆM (giờ Anh)
 • 15:30: Đón khách / Welcome tea – Registration
 • 15:45: Giới thiệu / General Introduction
 • 16:00: Thải độc với Khí Tâm Trị liệu /Khi Tam Yoga Therapy Energy Release
 • 17:00: Tập Khoa học luân xa / Khi Tam Chakra Science Sequence
 • 17:45: Giải lao / Break
 • 18:00: Thiền Khí Tâm / Khitam Meditation
 • 19:00: Giao lưu, chia sẻ, đồ ăn nhẹ / Social Hour with snacks and drinks
 • 20:00: Kết thúc / Closing Circle
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
• Email: customercare@khitamtherapy.com
• Phone: +44 7436 037534‬
• Phí tham dự: £20/người, bao gồm đồ ăn nhẹ và đồ uống. / Cost: £20 per person, snacks and drinks are included.
Quý học viên tham dự vui lòng mang theo thảm tập và mặc đồ tập thoải mái. / Please bring your own yoga mat and wear loosen clothes.

Leave a Reply

Call Us Now