NGUYÊN LÝ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

KHÍ TÂM LÀ GÌ?

 • Khí là năng lượng. Năng lượng chuyển động tạo ra cảm xúc. Năng lượng có 2 dòng khí dương và âm. Năng lượng trầm là âm, cao là dương. Năng lượng luôn nên giữ sự cân bằng âm dương. Âm dương có 3 thuộc tính: đối nghịch, bổ trợ, song hành.
 • Tâm được giải thích trên 5 thể:
  • Thể chất: Dựa vào tâm điểm (đường giữa cơ thể) theo định tuyến của tư thế Trái Núi, trạng thái cân bằng của các trục đối xứng (mắt, tai, vai, hông…). Khí Tâm yoga giúp điều chỉnh sự mất cân bằng của cơ thể và cột sống, phục hồi những trạng thái mất cân bằng và yếu kém của cơ thể để đưa người bệnh về trạng thái bình thường.
  • Tâm ở trong tim: Làm điều đúng đắn.
  • Thể Cảm xúc: Cân bằng cảm xúc để luôn giữ được sự trung dung.
  • Thể Trí: Sự chú tâm, tập trung cao độ vào một điều gì đó.
  • Thể Linh hồn: Là phương pháp phát triển tâm thức, đánh thức khả năng tiềm ẩn bên trong con người.

KHÍ TÂM TRỊ LIỆU LÀ GÌ?

Khí Tâm Trị Liệu là một phương pháp phục hồi tự nhiên thông qua củng cố sự cân bằng cơ thể, phục hồi tính linh hoạt cột sống & phát triển nguồn năng lượng của một con người đến mức tối thượng.

Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu: là một phương pháp VẬN KHÍ vào hệ thống sinh lực (Prana) trong cơ thể để NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LƯỢNG TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI TẬP, từ đó tìm ra gốc của bệnh để hỗ trợ cơ thể tự chữa lành.

ĐỒ HÌNH KHÍ TÂM

 • Đồ hình Khí Tâm là sự kết hợp của kiến thức Đông và Tây về con người, khí và các luân xa.
 • Đồ hình Khí Tâm là cơ sở nền tảng cho tất cả các phân môn của phương pháp Khí Tâm Trị liệu.
 • Đồ hình Khí Tâm cho thấy mục tiêu huấn luyện con người của Khí Tâm Trị liệu: đưa con người tới sự nhận thức về bản thể của chính mình, chế ngự cái ngã và chuyển hóa con người lên bản thể tối thượng.
ĐỒ HÌNH KHÍ TÂM

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Call Us Now