Đặt tiêu đề trang – LadiPage

Đặt tiêu đề trang

16 / 06 / 2022

XEM NGAY

HỘI NGHỀ KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

TÔN CHỈ

MỤC ĐÍCH

Tạo mái nhà chung của những người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.

Bảo trợ hoạt động làm nghề Khí Tâm Trị liệu cho Hội viên.

Tổ chức các sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

Đào tạo cho Hội viên về phẩm chất, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ làm nghề Khí Tâm Trị liệu.

Lắng nghe những phản hồi từ thực tế làm nghề Khí Tâm Trị liệu và trợ giúp Hội viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động làm nghề Khí Tâm Trị liệu.

Phi lợi nhuận.

Luôn sống với đam mê nghề trị liệu tự nhiên và làm nghề một cách chuyên nghiệp, hiện đại!

ĐÂM MÊ

Đặt chữ TÍN lên hàng đầu, luôn đề cao phẩm chất của người hành nghề chữa lành!

TÍN THỰC

Đoàn kết lan tỏa giá trị của phương pháp trị liệu tự nhiên không dùng thuốc trên tinh thần phụng sự – tất cả vì người bệnh!

PHỤNG SỰ

Không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng làm nghề, phát triển bản thân, và sự nghiệp!

PHÁT TRIỀN
Master Sridevi Tố Hải

CEO – Founder

BAN ĐIỀU HÀNH

Cô Minh Hiền

Lorem ipsum

Cô Mai Nhung

Lorem ipsum

Cô Đào Hạnh

Lorem ipsum

Cô Hằng Trần

Lorem ipsum

Cô Thục Uyên

Lorem ipsum

Chủ tịch Hội ủy quyền luân phiên điều hành Hội hằng năm cho từng thành viên trong Ban Điều hành Hội.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

  • Đào tạo, tập huấn về phẩm chất, quy chuẩn nghề nghiệp của nghề trị liệu tự nhiên theo chuẩn quốc tế, đáp ứng chiến lược hội nhập của nghề Khí Tâm Trị liệu.
  • Đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ làm nghề.
  • Trao đổi kinh nghiệm làm nghề trong nội bộ Hội và các tổ chức, đoàn hội khác trong cùng lĩnh vực.

HOẠT ĐỘNG 2022-2023

THÁNG 12-2022

Kỹ năng Quản trị bản thân (Self-management)

THÁNG 7-2022

4 phẩm chất của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.
Chuyên đề 1: Giao tiếp, chia sẻ, đồng hành cùng người bệnh. (Communication and Patient Partnership)
4 phẩm chất của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.
Chuyên đề 2: Kiến thức, kỹ năng làm nghề Khí Tâm trị liệu. (Knowledge, Skills & Performance)

THÁNG 8-2022

4 phẩm chất của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.
Chuyên đề 3: An toàn và chất lượng trong hoạt động làm nghề Khí Tâm Trị liệu. (Safety & Quality in Practice)

THÁNG 9-2022

Chia sẻ thực tế làm nghề và thực hiện 4 phẩm chất của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.

THÁNG 11-2022

4 phẩm chất của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu.
Chuyên đề 4: Tính chuyên nghiệp của người làm nghề Khí Tâm Trị liệu. (Professionalism)

THÁNG 10-2022

Kỹ năng xây dựng quan hệ (Developing relationships)

THÁNG 1-2023

Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân (Personal branding)

THÁNG 2-2023

Tiếng Anh Yoga Trị liệu

THÁNG 6-2023

Tiếng Anh Yoga Trị liệu

THÁNG 5-2023

Tiếng Anh Yoga Trị liệu

THÁNG 4-2023

Kỹ năng tự học tập và nghiên cứu (Self-study).

THÁNG 3-2023

– Được đào tạo liên tục từ nhà sáng lập phương pháp Khí Tâm Trị liệu, Master Sridevi Tố Hải và Ban điều hành Hội về phẩm chất, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ làm nghề.

– Được tham gia các hoạt động chuyên môn định kỳ.

– Được bảo trợ chuyên môn trong quá trình làm nghề.

– Được tạo tài khoản truy cập vào website của Hội để chia sẻ, đặt câu hỏi và được tham vấn, trợ giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động làm nghề.

– Được cấp thẻ Hội viên.

– Được quảng bá thương hiệu cá nhân trên website của Hội.

– Được sử dụng Logo của hội trong các hoạt động quảng bá thương hiệu cá nhân

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

– Các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện.

– Tuân thủ các Quy chuẩn Hành nghề Khí Tâm Trị liệu.

– Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội.

– Không được tổ chức các hoạt động “hội trong hội.”

– Đóng hội phí đầy đủ.

– Hội viên vi phạm các quy chế trên sẽ bị rút tư cách Hội viên và các quyền lợi

QUY CHẾ HỘI VIÊN

2.000.000đ

/1 NĂM

* Hội viên tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc theo Quy chế của Hội sẽ được miễn hội phí năm kế tiếp

* Ban Điều hành Hội được miễn Hội phí.

HỘI PHÍ

MẪU THẺ

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGAY

30 Fernthorpe Road, Furzedown, London SW16 6DR

0982 608 092

customercare@khitamtherapy.com

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN 

Bài viết liên quan

Leave a Reply