Loại khóa học


HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 11

Phòng đào tạo
18,000,000 
Thiền Trung cấp

SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI TÂM LINH NĂM 2 (16/04/2023)

Phòng đào tạo
Thiền Trung cấp

MASTER NĂNG LƯỢNG 50HR K2

Phòng đào tạo
16,500,000 
Coach,Thiền Chuyên gia

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 10(06/06/2023)

Phòng đào tạo
18,000,000 
Thiền Trung cấp

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 8

Phòng đào tạo
16,500,000 
Thiền Trung cấp