MASTER NĂNG LƯỢNG 50HR K2

0(0)
  • Danh mục CoachThiền
  • Tổng đăng ký 21
  • Cập nhật lần cuối 13/04/2023

Các chủ đề cho khóa học này

28/03/2023 – 30/04/2023

MNLK2 – 19H00 28.03 Cô Hải – Khai giảng – Lý thuyết
MNLK2 – 19h00 18.04 – Cô Hải – Lý thuyết và thực hành
MNLK2 – 19h00 25.04 – Cô Hải – Lý thuyết và thực hành

01/05/2023 – 31/05/2023

01/06/2023 – 30/06/2023

MASTER NĂNG LƯỢNG 50H
16,500,000