HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 10(06/06/2023)

Categories: Thiền
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Là phương pháp thực hành thiền kết hợp giữa thiền động và thiền tĩnh. Lấy Tâm làm gốc, lấy Khí làm phương hướng tới sự cân bằng ở cả 5 thể của con người.

Course Content

06/06/2023 – 30/06/2023

  • KT10 – 19h30 06/06 – Cô Hải, Cô Hà – Khai giảng – Thiền là gì? – 7 lý do nên là HDV Thiền Khí Tâm – Kỹ thuật thiền cơ bản – Kỹ thuật điều thân – Thực hành tọa thiền 10p
  • KT10 – 19h30 08/06 – Cô Hà – Kỹ thuật thiền cơ bản – Kỹ thuật điều khí, Luyện sinh khí (thở bụng) – Thực hành tọa thiền 10P – Kỹ thuật xả thiền
  • KT10 – 12h00 10/06 – Cô Hải – Nền tảng triết lý Khí Tâm – Nghệ thuật sống thiền: Tỉnh thức & buông bỏ
  • KT10 – 19h30 13/06 – Cô Hà – Lợi ích của thiền định – Kỹ thuật thiền cơ bản – Kỹ thuật điều tâm – Thiền Khí Tâm cấp độ 1 – Thực hành tọa thiền 15
  • KT10 – 12h00 17/06 – Cô Hải – Chia sẻ, hỏi đáp về bài tập trong tuần về Tỉnh thức & buông bỏ – Nghệ thuật sống thiền: Yêu thương bản thân & tạo Thói quen sống thiền trong gia đình
  • KT10 – 19h30 17/06 – Cô Hà – Khoa học Thiền định – Thiền Khí Tâm cấp độ 2 – Thực hành tọa thiền 15p
  • KT10 – 19h30 20/06 – Cô Hà – Tâm lý học trong Thiền định – Thiền Khí Tâm cấp độ 3 – Thực hành Thiền Khí Tâm cấp độ 3 & 4, quan sát TÀI-TÂM-TẦM trong 20P
  • KT10 – 19h30 27/06 – Cô Hà – Thiền kinh hành – Hành trình hướng vào bên trong 1 – thực hành Thiền Khí Tâm, Bước 1 trong 9 bước thiền trên Đồ hình Khí Tâm: Quán niệm hơi thở (tọa thiền 25p)
  • KT10 – 19h30 29/06 – Cô Hà – Hành trình hướng vào bên trong 2 – Thực hành Thiền Khí Tâm, Bước 1, 2 trong 9 bước thiền trên Đồ hình Khí Tâm: Quan sát Âm Dương (tọa thiền 25p)

01/07/2023 – 31/07/2023

01/08/2023 – 30/08/2023

01/09/2023 – 30/09/2023