HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 8

Categories: Thiền
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Là phương pháp thực hành thiền kết hợp giữa thiền động và thiền tĩnh. Lấy Tâm làm gốc, lấy Khí làm phương hướng tới sự cân bằng ở cả 5 thể của con người.

Course Content

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (19/09/2022 – 30/09/2022)

  • KT8 – 11g00 19/09/22 KHAI GIẢNG – Thiền là gì? – 7 lý do nên là HDV Thiền Khí Tâm – K.thuật thiền cơ bản – K.thuật điều thân – T.hành tọa thiền 10p
  • KT8 – 11g00 23/09/22 – Cô Hải và cô Hà – K.thuật thiền cơ bản – điều khí, Luyện s.khí (thở bụng); T.hành tọa thiền 10p; Nền tảng triết lý Khí Tâm
  • KT8 – 11g00 26/09/22 – Cô Hải và cô Hà – K.thuật thiền cơ bản – điều tâm; T.hành tọa thiền 10p; Nghệ thuật sống thiền: Biết ơn
  • KT8 – 11g00 30/09/22 – cô Hà – TKT cấp độ 1; T.hành tọa thiền 15p; Kỹ thuật xả thiền; Lợi ích của thiền định

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01/10/2022 – 31/10/2022)

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01/11/2022 – 30/11/2022)

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01/12/2022 – 31/12/2022)

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01/01/2023 – 31/01/2023)

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01/02/2023 – 28/02/2023)

HDV Thiền Khí Tâm 100HRS K8 (01//2023 – 31/03/2023)