HDV Thiền Khí Tâm 100HRS KHÓA 11

Categories: Thiền
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Là phương pháp thực hành thiền kết hợp giữa thiền động và thiền tĩnh. Lấy Tâm làm gốc, lấy Khí làm phương hướng tới sự cân bằng ở cả 5 thể của con người.