KHI TAM LIFE ENERGY COACH K1

15,000,000 

Trang bị kỹ năng sử dung FEBI test để nhà huấn luyện giúp khách hàng cân bằng, phục hồi và chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần của họ. Thông qua các buổi huấn luyện chuyên sâu, đi sâu vào trải nghiệm tinh thần của khách hàng về cuộc sống và những gì họ đang trải qua để giúp bất kỳ khách hàng nào cho bất kỳ mục tiêu hoặc nhu cầu nào mà họ đang hướng tới.
Phần mềm FEBI® là một phần mềm chuyên biệt được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự liên kết giữa Cơ thể – Tâm trí – Hành vi nhằm kiểm tra năng lượng trong cuộc sống, công việc và lãnh đạo của một người. Phần mềm giúp phát triển toàn diện khả năng lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội nhóm và doanh nghiệp, cải thiện các mối quan hệ, khả năng tổ chức sắp xếp và góc nhìn hay tầm nhìn trên mỗi vấn đề. Phần mềm còn là công cụ định hướng nghề nghiệp, xác định thực tế điểm mạnh, điểm yếu cho một người.
Phần mềm FEBI® được phát triển bởi Tiến sĩ Ginny Whitelaw và Mark Keifaber. Phần mềm FEBI® là một sản phẩm thuộc Focus Leadership, Hoa Kỳ. Tập đoàn Những Trái Tim Vàng độc quyền tại Châu Á.