HLV KHOA HỌC LUÂN XA 50HR K 3

29,000,000 

Nội dung Khoá học bao gồm:

  1. Nắm vững 3 phép thở vận khí: Dương – Dương; Dương – Âm; Âm – Dương
  2. Nắm vững bài tập trên 7 Luân xa
  3. Biết phương pháp luyện âm trên từng Luân xa
  4. Nắm rõ đường đi của 5 dòng khí và ứng dụng trong trị liệu
  5. Được hướng dẫn luyện các bài tập trên 7 Luân xa
  6. Được hướng dẫn luyện sinh khí (7 phép thở)
  7. Được hướg dẫn phong cách tự tin đứng lớp để trở thành 1 HLV
Call Us Now