HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K4

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 30
  • Cập nhật lần cuối 08/03/2023

Mô tả

Các Huấn luyện viên Yoga muốn nâng cao trình độ, có mong muốn tìm hiểu Yoga Trị liệu chuyên sâu.

What Will I Learn?

  • Nguyên lý Khí Tâm Yoga Trị Liệu chuyên sâu
  • Khí Tâm Yoga Trị Liệu và đả thông kinh mạch trị bệnh
  • Khai phá năng lượng tâm trí.
  • Giải phẫu học nâng cao.
  • Thực hành điều trị các nhóm bệnh chuyên biệt.

Các chủ đề cho khóa học này

4/11-30/11/2022

300H K4 04/11 19h30 – Cô Hà – Khai giảng – Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
300H K4 07/11 19h30 – Cô Hà – Nghi thức tâm linh mở đầu một buổi học 300h; Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
300H K4 09/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
300H K4 11/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Ôn tập về các Luân xa và các cặp luân xa
300H K4 14/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 1-7)
300H K4 16/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
300H K4 18/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 1-7. Ứng dụng ng.lý ch.lành để xếp bài cho cặp LX 1-7; GPH thể khí – Các cặp LX và ng.lý ch.lành (Cặp LX 2-6)
300H K4 21/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 2-6. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 2-6.
300H K4 23/11 19h30 – Cô Hoàn – Thể lực core
300H K4 25/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Ôn tập kiến thức, thể lực 200h
300H K4 28/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 3-5)
300H K4 30/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Thiền trên cặp LX 3-5. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 3-5.

01/12-31/12/2022

01/01-31/01/2023

01/02-28/02/2023

BÀI TẬP MODULE 1 – NGUYÊN LÝ KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU CHUYÊN SÂU

BÀI TẬP MODULE 3 – TRIẾT LÝ YOGA CHUYÊN SÂU

01/03-31/03/2023?

01/03-31/03/2023

KIỂM TRA LẦN 1 – KẾT THÚC 100H

44,000,000 

Requirements

  • Các HLV và học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200 giờ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?