HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K4


HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K4

0(0)
  • Cấp độ khóa học: Chuyên gia
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 26
  • Cập nhật lần cuối 04/11/2022

Description

Các Huấn luyện viên Yoga muốn nâng cao trình độ, có mong muốn tìm hiểu Yoga Trị liệu chuyên sâu.

What Will I Learn?

  • Nguyên lý Khí Tâm Yoga Trị Liệu chuyên sâu
  • Khí Tâm Yoga Trị Liệu và đả thông kinh mạch trị bệnh
  • Khai phá năng lượng tâm trí.
  • Giải phẫu học nâng cao.
  • Thực hành điều trị các nhóm bệnh chuyên biệt.

Các chủ đề cho khóa học này

4/11-30/11/2022

300H K4 04/11 19h30 – Cô Hà – Khai giảng – Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
300H K4 07/11 19h30 – Cô Hà – Nghi thức tâm linh mở đầu một buổi học 300h; Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
300H K4 09/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
300H K4 11/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Ôn tập về các Luân xa và các cặp luân xa
300H K4 14/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 1-7)
300H K4 16/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
300H K4 18/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 1-7. Ứng dụng ng.lý ch.lành để xếp bài cho cặp LX 1-7; GPH thể khí – Các cặp LX và ng.lý ch.lành (Cặp LX 2-6)
300H K4 21/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 2-6. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 2-6.
300H K4 23/11 19h30 – Cô Hoàn – Thể lực core
300H K4 25/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Ôn tập kiến thức, thể lực 200h
300H K4 28/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 3-5)
300H K4 30/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Thiền trên cặp LX 3-5. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 3-5.

Giảng viên

5.00 (4 xếp hạng)

54 Các khóa học

1061 học viên

Master Sridevi Tố Hải

Nhà Sáng Lập

Thông tin giới thiệu

Nhà sáng lập Học Viện Khí Tâm Yoga Trị Liệu Quốc Tế

Nhà sáng lập CÔNG TY CỔ PHẦN THIỀN & YOGA NHỮNG TRÁI TIM VÀNG

Giám đốc viện thiền Zenleadership Châu Á.

Phó chủ tịch Liên Đoàn Yoga Việt Nam, phụ trách lĩnh vực Phục Hồi Tự Nhiên.

Cấp chuyên gia

Đào tạo, huấn luyện Yoga và Thiền Quốc Tế.

Giảng huấn Lãnh Đạo Thiền.

Phục hồi tự nhiên bằng Yoga và Thiền Định.

Bằng chứng nhận

Phục Hồi Tự Nhiên (cấp bởi Bengal Naturophathic Association, 2009).

Giảng dạy Yoga Siromani (cấp bởi The International Sivananda Yoga Vedanta Center, Ấn Độ).

Thạc sĩ giảng dạy Hatha Yoga 500 giờ (cấp bởi Yoga Alliance International, 2009).

Kinh nghiệm

17 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.

5.00 (4 xếp hạng)

61 Các khóa học

52 học viên

5.00 (2 xếp hạng)

33 Các khóa học

0 học viên

5.00 (2 xếp hạng)

15 Các khóa học

0 học viên

44,000,000 

Hiệu lực đăng ký: Trọn đời

Requirements

  • Các HLV và học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200 giờ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?