HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K4

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Các Huấn luyện viên Yoga muốn nâng cao trình độ, có mong muốn tìm hiểu Yoga Trị liệu chuyên sâu.

What Will You Learn?

 • Nguyên lý Khí Tâm Yoga Trị Liệu chuyên sâu
 • Khí Tâm Yoga Trị Liệu và đả thông kinh mạch trị bệnh
 • Khai phá năng lượng tâm trí.
 • Giải phẫu học nâng cao.
 • Thực hành điều trị các nhóm bệnh chuyên biệt.

Course Content

4/11-30/11/2022

 • 300H K4 04/11 19h30 – Cô Hà – Khai giảng – Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
 • 300H K4 07/11 19h30 – Cô Hà – Nghi thức tâm linh mở đầu một buổi học 300h; Ôn tập kiến thức và thể lực 200h
 • 300H K4 09/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
 • 300H K4 11/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Ôn tập về các Luân xa và các cặp luân xa
 • 300H K4 14/11 19h30 – Cô Hà – Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 1-7)
 • 300H K4 16/11 19h30 – Cô Hoàn – Ôn tập kiến thức, thể lực 200h & Nghi thức 300h
 • 300H K4 18/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 1-7. Ứng dụng ng.lý ch.lành để xếp bài cho cặp LX 1-7; GPH thể khí – Các cặp LX và ng.lý ch.lành (Cặp LX 2-6)
 • 300H K4 21/11 19h30 – Cô Hà – Thiền trên cặp LX 2-6. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 2-6.
 • 300H K4 23/11 19h30 – Cô Hoàn – Thể lực core
 • 300H K4 25/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Ôn tập kiến thức, thể lực 200h
 • 300H K4 28/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Giải phẫu học thể khí – Các cặp luân xa và nguyên lý chữa lành (Cặp LX 3-5)
 • 300H K4 30/11 19h30 – Cô Hoàn và cô Hà – Thể lực core; Thiền trên cặp LX 3-5. Ứng dụng nguyên lý chữa lành để xếp bài cho cặp LX 3-5.

01/12-31/12/2022

01/01-31/01/2023

01/02-28/02/2023

BÀI TẬP MODULE 1 – NGUYÊN LÝ KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU CHUYÊN SÂU

BÀI TẬP MODULE 3 – TRIẾT LÝ YOGA CHUYÊN SÂU

01/03-31/03/2023
01/03-31/03/2023

KIỂM TRA LẦN 1 – KẾT THÚC 100H

01/04/2023 – 30/04/2023

KIỂM TRA LẦN 2 – MODULE 5&6
Lưu ý: - Học viên chỉ làm bài kiểm tra khi được yêu cầu. - Nếu tự ý truy cập, Phòng Đào Tạo sẽ không hỗ trợ xử lý kết quả.

01/05/2023 – 31/05/2023

01/06/2023 – 30/06/2023

01/07/2023 – 31/07/2023

01/08/2023 – 30/08/2023

01/09/2023 – 30/09/2023