GIẢNG VIÊN KHÍ TÂM YOGA TRỊ KIỆU 75HRS K3

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

– Chương trình đào tạo dành cho các HLV yoga đã hoặc đang học khóa đào tạo HLV Khí Tâm Yoga Trị liệu 300H để trở thành những nhà đào tạo HLV KTYGTL 200H. Học viên được Master Sridevi Tố Hải và Ban giảng huấn của HVKTTLQT trực tiếp đào tạo, tập huấn và thỉnh giảng trong khóa đào tạo HLV KTYGTL 200H của Học viện.
– Thời lượng: 75h đào tạo trực tiếp, kiến tập và thực hành.