CHUYÊN GIA PHÒNG KHÁM 100HRS K1

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Một khóa học chuyên sâu đặc biệt dành cho những nhà trị liệu tự nhiên theo phương pháp Khí Tâm Trị liệu để bước lên cấp chuyên gia trong nghề trị liệu tự nhiên.

Course Content

01/09/2023 – 30/09/2023

  • CGPKK1 – 13H00 CÔ HẢI – KHAI GIẢNG
  • CGPKK1 – 13H00 14/09 PĐT – THI ĐẦU VÀO CHUYÊN GIA

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐẦU KHÓA (14/09/2023)
THÔNG TIN CHUNG: - Đề gồm 2 phần: Trắc nghiệm & Tự luận. • Trắc nghiệm: o Số câu: 28 o Điểm: 0,25 điểm/ câu o Tổng: 7 điểm • Tự luận: o Số câu: 2 o Điểm: 1,5 điểm/câu o Tổng: 3 điểm - Tổng điển bài thi: 10 điểm. - Thời gian làm bài: 90 phút. - Khi Học viên bấm làm bài, hệ thống sẽ bắt đầu tính thời gian. - Số lần được phép làm bài của Học viên: 1 lần. Lưu ý: • Học viên chỉ làm bài kiểm tra khi được yêu cầu. • Nếu tự ý truy cập, Phòng Đào Tạo sẽ không hỗ trợ xử lý kết quả.