CHUYÊN GIA VÀ CHUYÊN VIÊN

Cân bằng Thân – Tâm – Trí

Nhà sáng lập

Nhà sáng lập

Xem thêm


Ban Chuyên Môn

Ban Chuyên Môn

Read More


Chuyên Viên

Chuyên Viên

Read More

Ban Giảng Huấn của Học Viện Khí Tâm Trị Liệu

Yoga là thiền động – Thiền là yoga tĩnh


Zen Master

Giám đốc viện Lãnh Đạo Thiền Châu Âu. Giám đốc điều hành Focus Leadership. Thiền…CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế Chuyên viên…HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế HLV Khí…HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế HLV Khí…CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Thành viên Ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế Chuyên viên…CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU

Trưởng ban chuyên môn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế Thành viên Ban…  • 1
  • 2


shape_06


Tại sao bạn nên đồng hành cùng chúng tôi

Có nền móng phát triển của Tập Đoàn Trái Tim Vàng
Có Thủ Lĩnh tinh thần và tâm linh
Có nền tảng cộng đồng trong nước và quốc tế
Có chứng nhận Quốc tế
Có phòng khám trị liệu khách hàng cần phục hồi sâu
Hỗ trợ học viên phát triển kinh doanh/thương hiệu